Đặt tên cho giá bán của bạn từ hàng may mặc bê tông

Mỗi ngày trong tuần này, hàng may mặc Bờ biển bê tông có một sản phẩm khác để mua với chi phí bạn chọn! Họ có một báo giá tối thiểu là $ 10. Cũng như nếu bạn chi 13 đô la trở lên, bạn sẽ nhận được một gói nhãn dán miễn phí, trong khi 21 đô la trở lên giúp bạn vận chuyển miễn phí cũng như gói nhãn dán!
Hôm nay (chỉ) sản phẩm trong bán hàng là một chiếc beanie – bấm ngay tại đây cũng như nó là của bạn! Hãy nghĩ về bất kỳ loại $ 1 mà bạn trả trong mức tối thiểu như một chút hỗ trợ cho các phong cách bờ biển cụ thể mới cũng như các sản phẩm.
Bạn có thể kiểm tra chi tiết về thương hiệu ngay tại đây cũng như chắc chắn theo kịp các bài viết trên mạng xã hội của họ trên Facebook cũng như Twitter.
Đặt tên cho giá bán của bạn từ quần áo Bờ biển bê tông

0/5 (0 đánh giá)

Send your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *